Splošne informacije - Športno društvo PREDDVOR

Pojdi na vsebino

Splošne informacije

Organizacija > Članstvo

Za članstvo v Športnem društvu PREDDVOR, je potrebno izpolniti pristopno izjavo in poravnati članarino v skladu s statutom društva. Pristopno izjavo lahko izpišete, jo ročno ali računalniško izpolnite in jo nato pošljete preko spletne strani ali elektronske/klasične pošte na naš naslov oz. jo oddate vodstvu kluba.


V preteklosti smo spremenili na
čin plačila članarine za tekoče leto, ki znaša za zaposlenega odraslega 30, za ostale (otroci, dijaki, študentje, upokojenci) pa 20.

V primeru, da boste
članarino poravnavali preko e-banke z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, navedite:

  • IBAN - številko računa: "SI56 0700 0000 0147 918", ki je TRR ŠD PREDDVOR

  • Kodo namena: "NOWS - Plačilo storitev, ki ni opredeljeno drugod (npr. BVP, odškodnine, članarine, ...)"

  • Namen plačila: "ČLANARINA leto - ime_in_priimek" pri čemer je leto v obliki LLLL, ki predstavlja leto članstva (npr. 2015).

  • Referenco oz. sklic prejemnika: "00 kategorija-rojstni_datum-leto" pri čemer je

     - kategorija v obliki 999 (npr. 002 - za odrasle člane, 009 - za kategorijo U9, 011 - za kategorijo U11, 999 - zap.št. tečajnika, ...)
     - rojstni_datum v obliki LLLLMMDD, pri
čemer je LLLL leto, MM mesec in DD dan rojstva člana društva
       (npr. za datum rojstva 15.2.1982 bi bila oblika "19820215") in
     - leto v obliki LLLL, ki predstavlja leto
članstva (npr. 2015)
     Primeri:
     - za starej
šega od 18 let z rojstnim datumom 15.2.1982 bi bil sklic "00 002-19820215-2015",
     - za cicibana U9 z rojstnim datumom 19.5.2004 bi bil sklic "00 009-20040519-2015",
     - za mlaj
šega dečka U11 z rojstnim datumom 14.9.2000 bi bil sklic "00 011-20000914-2015", ...

     - za tečajnika smučarskega tečaja pod zap.št. 202 z rojstnim datumom 29.04.2003 bi bil sklic "00 202-20030429-2015"

Članarino še vedno lahko poravnate tudi v gotovini vodstvu kluba. Vsak član je upravičen do članskih ugodnosti. Plačana članarina pomeni poleg dejanske tudi formalno pripadnost društvu in podporo smelim načrtom, ki so pred njimNazaj na vsebino